Tlačová správa: Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb:

Infoservis SK SPaASP

Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR iniciované rezortom práce zvýši príspevok o 7 percent mesačne pre zariadenia podmienené odkázanosťou a pre zariadenia krízovej intervencie. Ide o reakciu na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie. Mimoriadny nárast pocítia zariadenia verejných poskytovateľov na lokálnej úrovni i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Na obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka 2023 rezort práce na tento účel vyčlení viac ako 7,2 milióna eur.

Viac informácií v TLAČOVEJ SPRÁVE.