Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

14. apríla 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Akčný plán Európskej záruky pre deti v SR

Infoservis SK SPaASP

S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030. Materiál v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje predovšetkým na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou. Cieľom Európskej záruky pre deti je nájsť riešenie na problematiku ochrany práv detí v oblasti vzdelávania, chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, ako aj v nevyhovujúcich podmienkach, v akých deti vyrastajú.

Viac informácií v priloženej tlačovej správe.