Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

13. septembra 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

Články Z činnosti komory

VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA, VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY

Srdečne vás pozývam na zasadnutie snemu komory,
ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2016 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU).
Účastníci snemu budú mať:
• zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie,
• preplatené cestovné náklady v hodnote cestovného lístka verejnou dopravou
• preplatené náklady na ubytovanie v hodnote max. 15 € (platí pre tých, ktorí sa zúčastnia pripravovaného snemu aj kongresu, konaného 7.10.2016).

V zmysle rokovacieho poriadku komory, majú právo zúčastniť sa rokovanie snemu komory členovia komory aj hosťujúci členovia komory, a to bez možnosti zastupovania.
Člen komory, ktorý sa nemôže rokovania snemu komory zúčastniť, je povinný vopred sa ospravedlniť.
Prosím, potvrďte svoju účasť / neúčasť a ospravedlnenie cez formulár do 25.9.2016.
https://goo.gl/forms/zUHUhGpNO6xt1MQs2

Bližšie informácie o plánovanom programe rokovania snemu nájdete v priloženej pozvánke.
Teším sa na stretnutie s Vami a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte.
Prajem všetko dobré, s úctou
Mgr. Peter Kulifaj, Predseda Slovenskej komory SP a ASP