Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

19. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,

Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,

ďakujeme všetkým členom SK SP a ASP, ktorí sa vyplnili formulár o aktualizácii údajov a v rámci neho sa  vyjadrili k forme Snemu.

V stanovenom termíne (do 17.9.2023 vrátane) prišlo 42 odpovedí – z roho 31 respondentov sa  vyslovilo za online formu Snemu a 11 sa vyjadrili, že im vyhovujú obe formy Snemu.

Na základe Vášho vyjadrenia Vás srdečne  pozývame na zasadnutie Snemu Slovenskej komory SP a ASP (SK SP a ASP), ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2023 online v čase od 10.oo do 13.oo hod.

Formulár o aktualizácii Vašich údajov nechávame otvorení a vopred Vám ďakujeme za jeho vyplnenie a odoslanie:    Aktualizácia údajov člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) (google.com) .

Ako sme Vás už informovali zasadnutie Snemu SK SP a ASP bude spojené s voľbami do Predstavenstva, voľbami do Profesijnej rady, voľbami Dozornej rady, voľbami do Disciplinárnej komisie a voľbami predsedu SK SP a ASP, nakoľko všetkým v tomto roku končí funkčné obdobie.

Právo navrhovať kandidátov na voľbu členov Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP, voľbu členov Dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP a kandidátov na voľbu členov Volebnej komisie má každý člen SK SP a ASP.

Člen SK SP a ASP nemôže navrhnúť na volenú funkciu sám seba. Kandidáta musí navrhnúť iný člen SK SP a ASP. (bližšie informácie, spolu s lehotami nájdete v prílohe).

Zoznam všetkých členov k 31.8.2023 je na webe, dostupný tu: http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2023/09/Zoznam-vsetkych-clenov-komory-k-31_08_2023-_-www.pdf

Zoznam hosťujúcich členov k 31.8.2023 je na webe, dostupný tu: https://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2023/09/Zoznam-hostujucich-clenov-31_08_2023-_-www.pdf

Záverom  Vás  povzbudzujeme  a pozývame  k aktívnej práci v SK SP a ASP a jej volených orgánoch – zasielajte nám Vaše nominácie, ak máte záujem kandidovať a nemá Vás kto navrhnúť – pošlite, prosím, svoj súhlas s nomináciou na: komora@socialnapraca.sk a dohodneme ďalší postup.

Máme za to, že SK SP a ASP aktuálne potrebuje všetkých, ktorí majú ochotu a chuť ju posúvať ďalej – záleží na každom jednom členovi ako sa bude ďalej vyvíjať.

Prajeme Vám pekné jesenné dni a tešíme sa na stretnutie v novembri…

v mene Predstavenstva SK SP a ASP

K. Mažárová

––––––––––––––––––––––
Mgr. Katarína Mažárová
predsedníčka Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk
tel.: 0905 528 105
www.socialnapraca.sk

Všetky dôležité info a termíny v PDF nájdete TU.