Pozvánka na 8. medzinárodnú konferenciu „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

13. augusta 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na 8. medzinárodnú konferenciu „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

Články Zo sveta sociálnej práce

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na
8. medzinárodnú konferenciu
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“
ktorá sa uskutoční dňa 14. septembra 2016 v Ružomberku (SK).

Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných podujatiach
podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie nájdete na stránke http://kongresruzomberok.wixsite.com/kooperacia