Pozvanie na Snem Komory 24.11.2022

16. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Pozvanie na Snem Komory 24.11.2022

Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,

Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,

srdečne  si Vás dovoľujem pozvať na zasadnutie Snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov  a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP), ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2022 online, v čase od 10:00 – 12:00.

Program:
– Privítanie a otvorenie Snemu
– Príhovory pozvaných hostí
– Správa o činnosti Predstavenstva za rok 2021
– Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za rok 2021
– Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2021
– Správa o činnosti Profesijnej rady za rok 2021
– Informácia o príprave mimoriadneho Snemu a doplňujúcich volieb
– Diskusia
– Rôzne
– Ukončenie Snemu 

Svoju účasť na Sneme, prosím, potvrďte do 21.11.2022 vrátane tu:

Prihláška na Snem Slovenskej komory SP a ASP – 24.11.2022 (google.com)

Následne Vám zašleme link na pripojenie. 
Plánované zasadnutie Snemu SK SP a ASP organizujeme online formou na základe Vašich preferencií.   Ďakujeme Vám za vyplnenie formulára z predchádzajúcej informácie, sumár z  51 vyplnených formulárov je nasledovný:

29 vyznačilo online formu Snemu

9  prezenčnú formu Snemu

7 sa neplánuje Snemu zúčastniť

6 vyhovuje mi aj prezenčná aj online forma

Ďakujeme všetkým, ktorí zaslali vyplnený formulár a tiež tým, ktorí poskytli spätnú väzbu.

Poďakovanie patrí i tým, ktorí vyznačili záujem o prácu v pracovných skupinách, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami a pozývame Vás na aktívnu participáciu pri chode a fungovaní SK SP a ASP.

S úctou,

K. Mažárová

––––––––––––––––––––––
Mgr. Katarína Mažárová
predsedníčka Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk
tel.: 0905 528 105
www.socialnapraca.sk