Odborný seminár Európsky pilier sociálnych práv

14. októbra 2016 / Komentáre vypnuté na Odborný seminár Európsky pilier sociálnych práv

Články Zo sveta sociálnej práce

obr_webSlovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práca
a Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov SR
Vás srdečne pozývajú na odborný seminár s názvom

Európsky pilier sociálnych práv
v súvislosti s formálnou a neformálnou starostlivosťou o občanov EÚ.

Podujatie sa uskutoční dňa 3. novembera 2016 v Prešove,
v priestoroch Literárnej kaviarne Viola (Tkáčska 6507/2, Prešov)
Bližšie informácie, ako aj program podujatia nájdete v priloženej pozvánke.