Medzinárodná konferencia: „25 rokov univerzitného vzdelávania v sociálnej práci na Slovensku“ pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku: 27.-28.4.2016

14. apríla 2016 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná konferencia: „25 rokov univerzitného vzdelávania v sociálnej práci na Slovensku“ pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku: 27.-28.4.2016

Archív Články

konf_UKBA

Katedra sociálnej práce PdF UK v Bratislave organizuje

pri príležitosti 25. výročia jej založenia a 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

Retrospektívy a perspektívy v teórii, výskume a praxi sociálnej práce,

na ktorú Vás srdečne pozýva.

 

Bližšie informácie nájdete na web stránke
http://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/konferencia-2016/o-konferencii/