Konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

14. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

Zo sveta sociálnej práce

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej unicerzity a Fakultná nemocnica Trnava Vás pozývajú na online konferenciu Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacietna s COVID-19.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 9.4 – 10.4.2021. Podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. Konferencia je určená pre sestry a pôrodné asistentky, verejných zdravotníkov, zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v odboroch LVM a sociálna práca, fyzioterapeutov, zdravotníckych asistentov, ostatných zdravotníckych pracovníkov.
Všetky potrebné informácie týkajúce sa prihlásenia, účasti, pridelenia kreditov nájdete na:

http://fzsp.truni.sk/aktuality/online-konferencia