Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

10. januára 2018 / Komentáre vypnuté na Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

Články Zo sveta sociálnej práce

Katolícka univerzita v Ružomberku v spolupráci s partnermi

Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.

Konferencia sa uskutoční dňa 26. apríla 2018

v priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.