Dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok

20. októbra 2022 / Komentáre vypnuté na Dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok

Infoservis SK SPaASP

Túto novinku prináša novela Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR, ktorú včera, 4. októbra, schválil parlament v druhom čítaní. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí. Novela by mala platiť už od 1. novembra 2022.

TLAČOVÁ SPRÁVA