Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

4. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

Články

Vážené sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať sondu o vnímaní expresívnych terapií očami sociálnych pracovníkov na Slovensku.

Expresívne terapie sú zamerané na pomoc klientom prostredníctvom umeleckého sebavyjadrenia. Jedná sa predovšetkým o arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu a dramatoterapiu.

Tento dotazník je určený len sociálnym pracovníkom z praxe. Ak túto podmienku nespĺňate, tak prosím dotazník nevypĺňajte a žiadosť o účasť na skúmaní ignorujte.  

Tento dotazník je anonymný a jeho výsledky budú publikované v odbornej tlači.

Kliknite sem pre načítanie prieskumu:
https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/169152?token=lLupG1Ta5nqVvbg&lang=sk

Za Váš čas, ochotu aj úprimnosť Vám ďakujeme.

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (bohuslav.kuzysin@gmail.com)