Seminár – ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

25. februára 2019 / Komentáre vypnuté na Seminár – ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

Nezaradené

28.2.2019_INTERAKTÍVNY SEMINÁR: „ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO“ v PREŠOVE_počtom účastníkov NAPLNENÝ_ďakujeme

Už teraz sa tešíme na všetkých prihlásených.

Vidíme sa 28.2.2019 v malej zasadačke VÚC Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Prezentácia účastníkov začína od 8:15 hod.
Samotný seminár so začiatkom o 9:00 hod.

——————————
Všetky informácie:
——————————

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 
v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Odborom sociálnych vecí a rodiny

Vás srdečne 
P O Z Ý V A J Ú

na interaktívny seminár s názvom: Špecializované sociálne poradenstvo,

ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2019 (štvrtok) so začiatkom od 9:00 hod 
v malej zasadačke VÚC Prešov (2. posch.), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Popis aktivity: Čo je a čo nie je špecializované sociálne poradenstvo. Vypracovanie projektu na obhajobu v akreditačnej komisii MPSVR SR. 
Ako popísať špecifiká špecializovaného sociálneho poradenstva.

Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek
Poplatok: 15* EUR pre člena komory/ 20* EUR pre nečlena (platba na mieste)

Viac informácií na: http://socialnapraca.sk/interaktivny-seminar-o-specializov…/

Prihlasovanie UKONČENÉ, počet miest obmedzený

V prípade akýchkoľvek zmien, informácií  by sme požiadali nečlenov, aby telefonicky alebo písomnou formou kontaktovali regionálnych zástupcov Slovenskej komory SPaASP.

Bližšie informácie poskytnú: 
PhDr. Ingrid Doležalová a PhDr. František Drozd, PhD.
Regionálni zástupcovia Slovenskej komory SP a ASP v Prešovskom kraji
0905 207 686 a 0905 742 400
inge@socialnypresov.sk a frantisek.drozd@socialnapraca.sk