Tlačová správa: Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

2. decembra 2022 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je výzva na jeho odstránenie v spoločnosti. Každoročná medzinárodná kampaň sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname...

Written by:

2. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

Výzva na vzdelávanie odborníkov z rezortu zdravotníctva

6. októbra 2022 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finačných prostriedkov mechanizmov na podporu obnovy a odolnosti s názvom Podpora ďalšieho...

Written by:

6. októbra 2022 / Komentáre vypnuté na Výzva na vzdelávanie odborníkov z rezortu zdravotníctva

Výzva na vzdelávanie odborníkov mimo rezort zdravotníctva

6. októbra 2022 Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pod názvom „Podpora vzdelávania...

Written by:

6. októbra 2022 / Komentáre vypnuté na Výzva na vzdelávanie odborníkov mimo rezort zdravotníctva

Výberové konania: Lektor/ka a expert/ka špecializovaného vzdelávacieho programu

29. apríla 2022 Inštitút pre výskum práce a rodiny obsadzuje pracovné pozície: Lektor/ka špecializovaného vzdelávacieho programu Expert/ka špecializovaného vzdelávacieho programu V prípade...

Written by:

29. apríla 2022 / Komentáre vypnuté na Výberové konania: Lektor/ka a expert/ka špecializovaného vzdelávacieho programu

Dieťa v ohrození (konferencia)

19. októbra 2021 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVEFAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCECENTRUM RODINNÝCH ŠTÚDIÍVÁS POZÝVAJÚ NA ONLINEČESKO – SLOVENSKÚ KONFERENCIU s termínom konania...

Written by:

19. októbra 2021 / Komentáre vypnuté na Dieťa v ohrození (konferencia)

Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19

3. mája 2021 (12 odporúčaní) Profesijná rada komory vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce. 1 Predložené odporúčania predkladá z vlastného podnetu...

Written by:

3. mája 2021 / Komentáre vypnuté na Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19

Diskusia kandidáta a kandidátky na predsedu/dníčku Komory + kandidátna listina

21. apríla 2021 V utorok 27.4.2021 nás čakajú doplňujúce voľby na pozíciu predsedu či predsedníčky Komory. Nakoľko sa „vidíme“ len online, priniesli sme Vám ich spoločnú diskusiu...

Written by:

21. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Diskusia kandidáta a kandidátky na predsedu/dníčku Komory + kandidátna listina

Pozvánka na odborný seminár „Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy pre odsúdených“.

19. decembra 2019 7. 2. 2020, Omšenie. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako prijímateľ Národného projektu „Šanca na návrat“, Vás pozýva na...

Written by:

19. decembra 2019 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na odborný seminár „Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy pre odsúdených“.

Pracovná skupina – Implementačná agentúra MPSVR SR

17. decembra 2019 V zmysle Zápisnice z rokovania predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce zo dňa  23.11.2019, bod 11, Úloha...

Written by:

17. decembra 2019 / Komentáre vypnuté na Pracovná skupina – Implementačná agentúra MPSVR SR

Výberové konanie ÚPSVaR

17. decembra 2019 Dňa 16.12.2019 bolo zverejnené na stránke UPSVaR  výberové konanie na zamestnanca na dohodu o vykonaní práce v rámci NP DEI NS III: VKPD 19/2019, na...

Written by:

17. decembra 2019 / Komentáre vypnuté na Výberové konanie ÚPSVaR