Výzva na nominácie: pracovná skupina pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb

15. januára 2024 / Komentáre vypnuté na Výzva na nominácie: pracovná skupina pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb

Infoservis SK SPaASP

Hľadáme zástupcu do pracovnej skupiny pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb na MPSVR SR

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce má možnosť nominovať zástupcu do pracovnej skupiny pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb na MPSVR SR.

Preto vás milé kolegyne/milí kolegovia  chceme požiadať, ak máte záujem o účasť vo výberovom procese a pôsobíte v oblasti sociálnych služieb, aby ste na emailovú adresu: komora@socialnapraca.sk zaslali v termíne do 19. januára 2024 svoju požiadavku s motivačným listom a stručným profesijným životopisom. Termín výsledkov výberového konania je 23.1.2024.

Na základe toho bude zástupcami jednotlivých orgánov komory – výberová komisia – uskutočnený výber 1 stáleho člena v pracovnej skupine pre prípravu reformy financovania sociálnych služieb na MPSVR SR.

Podotýkame, že uvedená pozícia nebude odmeňovaná mzdou.