Ponuka: akreditovaný výcvik sociálneho poradenstva

9. novembra 2023 / Komentáre vypnuté na Ponuka: akreditovaný výcvik sociálneho poradenstva

Infoservis SK SPaASP

🔴 STAŇTE SA DOBRÝM SOCIÁLNYM PORADCOM/PORADKYŇOU Priatelia a priateľky, od decembra 2023 vás pozývame na akreditovaný výcvik sociálneho poradenstva. Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci pracujúci v sociálnej oblasti na odboroch sociálnych vecí Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí, neštátnych sociálnych subjektov, občianskych združení so zameraním činnosti v sociálnej oblasti, zamestnanci samospráv ale aj vysokoškolskí učitelia vzdelávajúci budúcich sociálnych pracovníkov alebo ktokoľvek, kto sa len chce dozvedieť o poradenstve viac. 

⚫️ Požadované vzdelanie: Minimálne I. stupeň humanitne zameraného VŠ vzdelania. 

🔴 Termín zahájenia: 4.12.2023 Trvanie kurzu: 6 – 8 týždňov Hodinová dotácia: 120 hodín Cena: 485,- € (aj na splátky) 

⚫️ Lektori: prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – odborný garant (sociálne poradenstvo) PhDr. Gabriela Ručková, PhD. (psychologické poradenstvo) JUDr. Anna Burdová, PhD. (sociálno-právne poradenstvo) Mgr. Alena Alscher (etika poradenského procesu) 

⚫️ Kontakt pre záujemcov: lucia.kimpanova@gmail.com

🔴 Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3860/2023/128/1 Špecializované sociálne poradenstvo (kombinovanou formou online). Ukončenie: Certifikát/osvedčenie Podmienkou zahájenia kurzu je najmenej 10 účastníkov. Tešíme sa na vás! 🤝