Info k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. 

21. augusta 2023 / Komentáre vypnuté na Info k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. 

Infoservis SK SPaASP

16.8.2023 sa uskutočnil webinár v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Podrobnejšie informácie k tejto výzva s odpoveďami na najčastejšie otázky nájdete na:

Informácia pre záujemcov o (gov.sk)

V prípade nejasností môžete využiť kontaktný mail: Komponent13@employment.gov.sk