Hľadáme zástupcu do Pracovnej skupiny pre komunitnú psychiatrickú starostlivosť

6. februára 2024 / Komentáre vypnuté na Hľadáme zástupcu do Pracovnej skupiny pre komunitnú psychiatrickú starostlivosť

Z činnosti komory

Pracovná skupina má byť zriadená za účelom plnenia Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, o. z. (ďalej len „Slovenská psychiatrická spoločnosť“), Reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku a strategických cieľov Národného programu duševného zdravia a nadväzujúceho akčného plánu.

Cieľom pracovnej skupiny bude vypracovať návrh úpravy „komunitnej zdravotnej starostlivosti“ a návrh poskytovateľov „zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti“ do platnej právnej úpravy zákona, vypracovať podklady a návrh verejnej minimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre odbor psychiatria, vrátane odboru detská psychiatria a gerontopsychiatria a pre odbor „medicína drogových závislostí“ so zoznamom výkonov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a v odbore detská psychiatria v rámci poskytovania komunitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a intervencií a sociálnej práce.

Pokiaľ vás ponuka oslovila je potrebné poslať motivačný list a životopis na adresu komora@socialnapraca.sk do 7.2.2024 do 14:00❗️

Následne bude vytvorená výberová komisia, ktorá posúdi a vyberie jedného z vás.

Tešíme sa na reakcie.