Akreditovaný kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách

22. apríla 2022 / Komentáre vypnuté na Akreditovaný kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Vzdelávanie

Prišlo nám do mailovej schránky a tak radi s Vami zdieľame nasledujúcu pozvánku:

Dobrý deň prajem,

v mene Akadémie humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. by sme Vám radi dali do pozornosti náš akreditovaný kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách.

Trvanie: 240 hod.

Termín: od 27.5.2022

Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike. Je schopný empatický pochopiť a akceptovať superevidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a
hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách. Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni.

Viac informácií nájdete na https://akademiaes.sk/supervizia/