Odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov – list

20. októbra 2020 SKSPaASP doručuje list Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Združeniu miest a obcí Slovenska a...

Written by:

20. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Odmeny pre terénnych sociálnych pracovníkov – list

Zasadnutie Snemu SKSPaASP

5. októbra 2020 Milí členovia, vzhľadom na neutíchajúce šírenie pandémie COVID-19, vyhlásenie núdzového stavu a prísnych opatrení pre konanie hromadných akcií Vám oznamujeme, že zasadnutie...

Written by:

5. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie Snemu SKSPaASP

Účasť vo výberovom procese do národného projektu PROFI II. – predĺžený termín prihlasovania do 09.10.2020

2. októbra 2020 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v národnom projekte NP PROFI II. v realizácii špecializovaného vzdelávania v posudkovej...

Written by:

2. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Účasť vo výberovom procese do národného projektu PROFI II. – predĺžený termín prihlasovania do 09.10.2020

VÝZVA

19. septembra 2020 Vážení sociálni pracovníci! Podľa  § 17 ods. 2, písm. d) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti...

Written by:

19. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na VÝZVA

Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

17. septembra 2020 SKSPaASP poslala otvorený list predsedovi vlády SR, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, predsedovi združenia miest a obcí Slovenska, prezidentovi Únie miest a obcí...

Written by:

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

17. septembra 2020 Dávame do pozornosti nový dodatok k Internej smernici č. FIN 3/2016, ktorá hovorí o platení členských príspevkov v SKSPaASP. Dodatok k uvedenej smernici nájdete tu....

Written by:

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

4. septembra 2020 Vážené sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať sondu o vnímaní expresívnych terapií...

Written by:

4. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Dotazník (vnímanie expresívnych terapií)

Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

28. augusta 2020 V mene pracovnej skupiny Sociálna práca v zdravotníctve Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentovsociálnej práce (SK SP a ASP) si...

Written by:

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

28. augusta 2020 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa plánovaného workshopuODBORNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNEJ PRÁCI, ktorý mala v pláne...

Written by:

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zrušený workshop „Odborné činnosti v sociálnej práci“

Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP

25. augusta 2020 Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP, pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2020 v Košiciach...

Written by:

25. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2020 a voľba predsedu SKSPaASP