Tlačová správa: O dotáciu na stabilizačný príspevok možno žiadať do konca januára

15. januára 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: O dotáciu na stabilizačný príspevok možno žiadať do konca januára

Infoservis SK SPaASP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov. Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny. Stabilizačný príspevok je určený pre vybraných zamestnancov  zariadení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ako aj pre terénnych opatrovateľov. Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe.

V pracovných pozíciách, pre ktoré je dotácia na stabilizačný príspevok určená, pracuje viac ako 26-tisíc zamestnancov. O dotáciu môžu zariadenia a centrá žiadať do konca januára.

Všetky podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe.