TENENET o.z hľadá odborný personál do Veľkokapacitných centier v Bratislave

25. marca 2022 / Komentáre vypnuté na TENENET o.z hľadá odborný personál do Veľkokapacitných centier v Bratislave

Zo sveta sociálnej práce

TENENET o.z v rámci spolupráce Magistrátu Bratislavy a UNICEF hľadá odborný personál (psychológ, sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg atď. min na úrovni Bc.) pre prvý kontakt s utečencami  z Ukrajiny v 2 veľkokapacitných centrách  (Hl.železničná stanica, bývalá autobusová stanica Bottova) v stánku poskytujúcom psychologickú a sociálnu pomoc  nielen prvého kontaktu, ale aj skríning špecifických potrieb a ďalšie nasmerovanie k špecifickej pomoci. V každom stánku (z 2, 1 na 1 centrum) by mali byť 24hod/7 dní v týždni poskytovať pomoc 2 psychológovia a 2 sociálni pracovníci súbežne počas 16 najfrekventovanejších denných hodín, 1 psychológ a 1 sociálny pracovník v nočnej smene, plus mobilný výjazdový tím na každé centrum zložené z 1 psychológa a 1 sociálneho pracovníka. Technické zabezpečenie  (notebook, mobil, auto)  na registráciu, ako aj metodiky, dotazníky, vedenie prípadu atď.(do ktorého Vás zaučíme) zabezpečíme my.

Každý pracovník dostane „Príkaznú zmluvu“ na sumu 12€/ 1 hod, pričom budeme vyplácať túto sumu raz mesačne vo výplatnom termíne tak, že si na konci roka máte už sami na vlastnú zodpovednosť podať daňové priznanie a zaplatiť si na základe odpočtu odvody do zdravotnej poisťovne. Náš pracovný vzťah  (TENENET o.z. s Vami) založený na príkaznej zmluve sa neprenáša do Sociálnej poisťovne ani nie je nijak dotknutý výkonu Vašich pracovných povinností vo Vašej „domovskej“ zamestnávateľskej organizácii, neprenáša sa do pracovných výkazov EU projektov, nemusíte si ho vykazovať nikde ako zamestnanecký pomer. Sme Vám vďační za pomoc. V prípade otázok píšte na ena@tenenet.sk.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať:) TENENET tím

Prihlásiť sa je možné na uvedenom linku https://forms.gle/t6UoTCEXr3Xhbvih6