Pozvánka na kurz Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím I (20.10.2022, Prešov)

11. októbra 2022 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na kurz Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím I (20.10.2022, Prešov)

Vzdelávanie

Kurz sa venuje predstaveniu sexuality ľudí s postihnutím ako dôležitú oblasť pre kvalitu ich života a uchopenie tejto problematiky v rámci sociálnych služieb. Predstavuje základné princípy a východiská pre bezpečnú prácu so sexualitou, pomáha nájsť účastníkom ich vlastné hranice pre prácu so sexualitou klienta a pomenováva kompetencie nutné pre poskytovanie tejto podpory klientom. Jeho cieľom je prepojiť základné a teoretické informácie s praktickým nadhľadom, príčiny s dôsledkami a otvoriť tak zdravý a logický náhľad na sexualitu ľudí s postihnutím. Kurz pomenováva a predstavuje aktuálne možnosti práce so sexualitou ľudí s postihnutím v rámci Českej republiky a zoznamuje účastníka s hlavnými hendikepmi človeka s postihnutím a možnosti ich zmiernenia alebo úplného odstránenia. Kurz varuje pre mýtmi a predsudkami a vedie účastníkov i k sebapojatiu seba samého, ako profesionála pracujúceho so sexualitou v rámci svojich daných kompetencií.Kurz je určený všetkým pracovníkom v priamej  starostlivosti, manažmentu, osobám starajúcich sa o osoby so zdravotným postihnutím a ďalším ľuďom, ktorí sa pracovne stretávajú s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. 

V skratke o lektorke

Mgr. Hana Šimáčková je špeciálna pedagogička, sociálna pracovníčka a sexuálna poradkyňa pre špecifické cieľové skupiny ľudí s postihnutím. Od roku 2008 sa venuje predovšetkým podpore ľudí s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra v oblasti sexuality a vzťahov. V roku 2019 založila spolu s kolegom Petrom Eisnerom organizáciu NEBUĎ NA NULE, z.s. – úniu sexuálnych dôverníkov Českej republiky.

• Lektorka: Mgr. Hana Šimáčková
• Trvanie: 8 vyučovacích hodín• Forma vzdelávania: prezenčne
• Adresa konania: Trojlístok, n.o., Konštantínova 3, Prešov

Cena vzdelávania: člen SKSP a ASP 80 eur/osoba
Cena vzdelávania pre ostatných 100 eur/osoba

Prihlásenie možné TU.

Kompletná pozvánka TU.