Pozvánka na akreditované kurzy Arteterapie a Artefiletiky

26. júla 2022 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na akreditované kurzy Arteterapie a Artefiletiky

Vzdelávanie

V mene Akadémie humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. by some Vám radi dali do pozornosti akreditovanékurzy Arteterapia a Artefiletika.

Trvanie: 16 hod.

Forma: Prezenčne – Bratislava

Arteterapia: 23. – 24. 9. 2022

Artefiletika: 21. – 22. 10. 2022

Arteterapia: Absolvent vzdelávacieho programu je schopný definovať arteterapiu a jej prínosy pre klienta. Orientuje sa v aktuálnej situácii, trendoch, legislatíve arteterapie na Slovensku. Vie využívať metódy a postupy arteterapie a ďalších arteterapeutických metód k individuálnej alebo k skupinovej terapii a
rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika. Disponuje dostatočnými teoretickými znalosťami, pozná východiská a prístupy arteterapie. Disponuje praktickými zručnosťami z oblasti arteterapie vrátane jej vhodného využitia s rôznymi cieľovými skupinami klientov. Je schopný využívať potenciál výtvarného umenia pri práci s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a seniormi, rozvíjať tvorivosť, kreativitu, sebapoznávanie, emočnú inteligenciu a komunikáciu.

Viac informácií nájdete na https://akademiaes.sk/arteterapia/ 

Artefiletika: Absolvent vzdelávacieho programu je schopný definovať artefiletiku a jej prínosy pre klienta. Orientuje sa v aktuálnej situácii, trendoch, legislatíve artefiletiky na Slovensku. Vie využívať metódy a postupy artefiletiky a ďalších artetefiletických metód k individuálnej alebo k skupinovej terapii a rozoznať rozdiely medzi pojmami arteterapia a artefiletika. Disponuje dostatočnými teoretickými znalosťami, pozná východiská a prístupy artefiletiku. Disponuje praktickými zručnosťami z oblasti artefiletiky vrátane jej vhodného využitia s rôznymi cieľovými skupinami klientov. Je schopný využívať potenciál výtvarného
umenia pri práci s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a seniormi, rozvíjať tvorivosť, kreativitu, sebapoznávanie, emočnú inteligenciu a komunikáciu.

Viac informácií nájdete na https://akademiaes.sk/artefiletika/

Taktiež Vám dávam do pozornosti ďalšie možnosti akreditovaných kurzov. Nižšie zverejňujeme web linky, na ktorých nájdete všetky dôležité informácie k jednotlivým kurzom ako sú podmienky prijatia, termín zahájenia, spôsob realizácie a podobne.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách: https://akademiaes.sk/supervizia/

Lektor: https://akademiaes.sk/lektor/

Mediátor: https://akademiaes.sk/mediator/

Okrem zverejnených informácií na web stránke Vám viac info organizátori poskytnú aj na čísle 0905565624.