XIV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4. apríla 2017 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Rada SK SaPA pre sestry pracujúce v NZZ Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce Slovenská komora...

Written by:

4. apríla 2017 / Komentáre vypnuté na XIV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Medzinárodná vedecká konferencie Res socialis 2017

31. marca 2017 Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti pripravovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu Res socialis 2017 s podnázvom Sociálna práca v meniacej sa Európe, ktorá sa bude konať v...

Written by:

31. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná vedecká konferencie Res socialis 2017

Pozvánka na konferenciu Deti v sieti

28. marca 2017 Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej svetovej vedeckej konferencii pod názvom Deti v sieti: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí 2017,...

Written by:

28. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na konferenciu Deti v sieti

Medzinárodná konferencia SLOBODNÍ V DEMENCII

20. marca 2017 Milé kolegyne a milí kolegovia, pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu SLOBODNÍ V DEMENCII, spojenú so zážitkovými workshopmi, zameranú na prístupy v starostlivosti o...

Written by:

20. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná konferencia SLOBODNÍ V DEMENCII

Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

8. marca 2017 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte nám prosím, požiadať Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie nasledujúceho výskumného dotazníka k téme – Reflexie...

Written by:

8. marca 2017 / Komentáre vypnuté na Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

23. februára 2017 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pre kvalitný výkon sociálnej práce je potrebné ju vykonávať aj eticky citlivo. Prostredníctvom predkladaného dotazníka sa snažíme...

Written by:

23. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

23. februára 2017 Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na Interdisciplinárnu konferenciu o inováciách v zdravotnej starostlivosti (IHCO), ktorú organizuje Ministerstvo...

Written by:

23. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

Profesijná identita sociálneho pracovníka

15. februára 2017 Na katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v súčasnosti prebieha výskum, zaoberajúci sa skúmaním identity sociálnych pracovníkov na...

Written by:

15. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Profesijná identita sociálneho pracovníka

Časopis LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

31. januára 2017 Koncom roku 2013 začala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ČR (APSS ČR) s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR ako hlavným partnerom a v spolupráci s Kanceláriou...

Written by:

31. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Časopis LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Posledné ZBOHOM

20. januára 2017 S ľútosťou vám oznamujeme, že po vážnej chorobe nás navždy opustil člen našej Profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP, pán Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Prosíme,...

Written by:

20. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Posledné ZBOHOM