Aktualizácia Etického kódexu

29. apríla 2021 Etický kódex prezentovaný na Sneme Komory dňa 27.4.2021 nájdete TU....

Written by:

29. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia Etického kódexu

Aktualizácia základných dokumentov Komory

22. apríla 2021 Na Sneme v 04/2021 budeme aktulizovať základné dokumenty Komory. Prehľad je tu: Hospodársky poriadok Volebný poriadok   Rokovací poriadok Dodatok k volebnému poriadku Dodatok...

Written by:

22. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia základných dokumentov Komory

Výzva k podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok v pandemických časoch

22. apríla 2021 Uvedomujeme si, že v tomto náročnom období svojou zodpovednou a profesionálnou prácou prispievate k tomu, aby klienti dostali takú podporu, akú si zaslúžia. Podporu si zazlúžite...

Written by:

22. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Výzva k podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok v pandemických časoch

Pozvánka a prihláška na Snem Komory 27.4.2021

21. apríla 2021 Dovoľujeme si pozvať Vás na online rokovanie Snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční 27.4.2021 od 9:45 online formou. Predbežný program je nasledovný: 09:45 –...

Written by:

21. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Pozvánka a prihláška na Snem Komory 27.4.2021

Aktualizácia Etického kódexu

18. apríla 2021 Profesíjna rada Komory pracuje na povinnej aktualizácii Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu...

Written by:

18. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia Etického kódexu

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

16. marca 2021 List podpredsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, PhDr. Františka Drozda, PhD. Milí priatelia, kolegovia, sociálni pracovníci! Svetový deň...

Written by:

16. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

Quo Vadis Komora naša?

4. marca 2021 Prof. Schavel a PhDr. Kuzišin, Phd. sa ešte v minulom roku pozreli na to, ako vnímajú sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky – svoju rolu v spoločnosti– pôsobenie...

Written by:

4. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Quo Vadis Komora naša?

Zasadnutie snemu 2021 a voľba predsedu SKSPaASP

30. novembra 2020 Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP, pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2021. Miesto a...

Written by:

30. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2021 a voľba predsedu SKSPaASP

Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

10. novembra 2020 Milí členovia SKSPaASP, vzhľadom na nesplnenie si zákonnej povinnosti člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa Slovenská komora SP a ASP...

Written by:

10. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

Otvorený list

3. novembra 2020 Stanovisko Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP) v súvislosti so zistenými nedostatkami v rámci dohľadu Ministerstva práce, sociálnych...

Written by:

3. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list