Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

4. septembra 2023 Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP, Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP, ďakujem všetkým členom volených orgánov SK SP a ASP, ktorí venovali svoj čas a energiu...

Written by:

4. septembra 2023 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na snem spojený s voľbami (29.11.2023)

Info k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. 

21. augusta 2023 16.8.2023 sa uskutočnil webinár v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej...

Written by:

21. augusta 2023 / Komentáre vypnuté na Info k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. 

Vyhlásenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)k zaradeniu sociálneho pracovníka v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovník

11. augusta 2023 (Legislatívny proces zverejnený, vrátane pripomienok SK SP a ASP na: Legislatívny proces – SLOV-LEX) Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK...

Written by:

11. augusta 2023 / Komentáre vypnuté na Vyhlásenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)k zaradeniu sociálneho pracovníka v zdravotníctve do kategórie iný zdravotnícky pracovník

Written by:

31. júla 2023 / Komentáre vypnuté na TV Markíza informuje o výzve Komory k Inšpekcii v sociálnych veciach

Žiadosť o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciach

28. júla 2023 Slovenskom rezonuje medializované správanie pre výkone dozoru pracovníkov Inšpekcie v sociálnychveciach, ktorí vykonávajú kontroly medzi klientmi a personálom sociálnych...

Written by:

28. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Žiadosť o pozastavenie výkonu dozoru Inšpekcie v sociálnych veciach

Problematika postupov Inšpekcie v sociálnych veciach

27. júla 2023 Pozývame Vás k sledovaniu online diskusie k téme Inšpekcia v sociálnych veciach. Diskutujúcimi sú: Zuzana Stavrovská – Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím...

Written by:

27. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Problematika postupov Inšpekcie v sociálnych veciach

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (kód výzvy: 12I08-21-V03)

24. júla 2023 Dovoľujeme si Vás informovať, že je aktuálne zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Podpora...

Written by:

24. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie (kód výzvy: 12I08-21-V03)

Tlačová správa: MPSVR SR_Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenieTlačová správa:

4. júla 2023 Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR...

Written by:

4. júla 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: MPSVR SR_Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenieTlačová správa:

Stretnutie poroty Dobré srdce 2023

20. júna 2023 V kategórii odborný pracovník v sociálnych službách bolo prijatých 15 nominácií. Ďakujeme Vám za Vaše nominácie – pomáhate nám prezentovať a oceňovať kvalitu....

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Stretnutie poroty Dobré srdce 2023

Tlačová správa: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupinyTlačová správa:

20. júna 2023 Vláda SR si osvojila odborné priority ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej a zaradila ich do programového vyhlásenia vlády. Pre rezort práce ide o...

Written by:

20. júna 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupinyTlačová správa: