Tlačová správa: Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

12. decembra 2022 Dňa 9. decembra 2022 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (predpis č....

Written by:

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

Tlačová správa: Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky

6. decembra 2022 Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú 2. decembra...

Written by:

6. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky

Tlačová správa: Podmienky pre profesionálnych náhradných rodičov sa zlepšia

6. decembra 2022 1. decembra 2022 nadobudol účinnosť Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch....

Written by:

6. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Podmienky pre profesionálnych náhradných rodičov sa zlepšia

Tlačová správa: Informácia MPSVaR o kontrole NKU o informovaní a vyplácaní v projekte“Prvá pomoc“

30. novembra 2022 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 28. novembra 2022, oboznámil poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci so závermi správy Národného kontrolného úradu...

Written by:

30. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Informácia MPSVaR o kontrole NKU o informovaní a vyplácaní v projekte“Prvá pomoc“

Tlačová správa: počítače zvyšujú čitateľskú gramotnosť znevýhodnených žiakov

30. novembra 2022 Kľúčovú úlohu v príprave detí na pracovný trh budúcnosti bude zohrávať pripravenosť škôl efektívne reagovať na zmeny a potreby na trhu práce. Školy musia žiakov...

Written by:

30. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: počítače zvyšujú čitateľskú gramotnosť znevýhodnených žiakov

Ponuka kurzov v súvislosti so Zákonom o inšpekcii v sociálnych službách

24. novembra 2022 Implementačná agentúra MPSVaR (Národný projekt Kvalita sociálnych služieb) reaguje na prijatie Zákona č. 345/2022 Z.z. (Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach) a pripravila...

Written by:

24. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Ponuka kurzov v súvislosti so Zákonom o inšpekcii v sociálnych službách

Tlačová správa: Inflačná pomoc pre poskytovateľov sociálnych služieb

24. novembra 2022 Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc, ktorá je určená na pokrytie úhrad zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu...

Written by:

24. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inflačná pomoc pre poskytovateľov sociálnych služieb

Tlačová správa: Poskytovateľom sociálnych služieb sa pomôžeme s úhradami faktúr za energie

17. novembra 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne ďalšiu jednorazovú finančnú pomoc poskytovateľom sociálnych služieb. Dotácia na inflačnú pomoc má pomôcť...

Written by:

17. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Poskytovateľom sociálnych služieb sa pomôžeme s úhradami faktúr za energie

Tlačová správa: Ministerstvo šetrí energiami

16. novembra 2022 Vzhľadom na zvyšovanie cien energií je pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií prioritou. S týmto...

Written by:

16. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo šetrí energiami

Tlačová správa: Rodinné poradne pomáhajú

16. novembra 2022 Rodiny trápia vzťahy, výchovné problémy, či zvládanie rozvodu, páry trápia konflikty a komunikačné problémy. Jednotlivcov sužujú najmä osobné emocionálne problémy....

Written by:

16. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Rodinné poradne pomáhajú