Aktualizácia Etického kódexu

18. apríla 2021 Profesíjna rada Komory pracuje na povinnej aktualizácii Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu...

Written by:

18. apríla 2021 / Komentáre vypnuté na Aktualizácia Etického kódexu

Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti

24. marca 2021 Vážené kolegyne a kolegovia. Srdečne Vás pozývame na 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra...

Written by:

24. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

16. marca 2021 List podpredsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, PhDr. Františka Drozda, PhD. Milí priatelia, kolegovia, sociálni pracovníci! Svetový deň...

Written by:

16. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov/čok 2021

Konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

14. marca 2021 Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej unicerzity a Fakultná nemocnica Trnava Vás pozývajú na...

Written by:

14. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

Quo Vadis Komora naša?

4. marca 2021 Prof. Schavel a PhDr. Kuzišin, Phd. sa ešte v minulom roku pozreli na to, ako vnímajú sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky – svoju rolu v spoločnosti– pôsobenie...

Written by:

4. marca 2021 / Komentáre vypnuté na Quo Vadis Komora naša?

Dotazník na tému „Domáce násilie na deťoch a adolescentoch so zameraním na ich socializáciu“

24. februára 2021 Vážení respondenti, vážení účastníci dotazníkového prieskumu, vážení sociálni pracovníci a pracovníčky. Realizujem tvorbu empirickej časti svojej rigoróznej práce...

Written by:

24. februára 2021 / Komentáre vypnuté na Dotazník na tému „Domáce násilie na deťoch a adolescentoch so zameraním na ich socializáciu“

Sociálna práca počas krízy spôsobenej CoViD-19: dotazník

20. februára 2021 Vyplneňte dotazník týkajúci sa sociálnej práce počas koronakrízy a pomôžte tak lepšie pochopiť situáciu sociálnych pracovníkov/čok a asistentov/tiek sociálnej práce v...

Written by:

20. februára 2021 / Komentáre vypnuté na Sociálna práca počas krízy spôsobenej CoViD-19: dotazník

Zasadnutie snemu 2021 a voľba predsedu SKSPaASP

30. novembra 2020 Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP, pozývame Vás na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2021. Miesto a...

Written by:

30. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu 2021 a voľba predsedu SKSPaASP

Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

10. novembra 2020 Milí členovia SKSPaASP, vzhľadom na nesplnenie si zákonnej povinnosti člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa Slovenská komora SP a ASP...

Written by:

10. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Návrh na začatie disciplinárneho konania voči členom SKSPaASP, ktorí neuhradili členský príspevok

Otvorený list

3. novembra 2020 Stanovisko Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP) v súvislosti so zistenými nedostatkami v rámci dohľadu Ministerstva práce, sociálnych...

Written by:

3. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list