ZRUŠENÉ! Workshop Odborné činnosti v sociálnej práci

18. marca 2020 / Komentáre vypnuté na ZRUŠENÉ! Workshop Odborné činnosti v sociálnej práci

Články Vzdelávanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa plánovaného workshopu
ODBORNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNEJ PRÁCI, ktorý organizuje Slovenská
komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK
SP a ASP) pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce v
Trenčíne dňa 25.3.2020.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu kvôli šíreniu
ochorenia COVID-19 – sme nútení presunúť konanie workshopu
na čas kedy sa situácia upokojí.
O novom termíne budeme informovať všetkých prihlásených.

Prihlasovací formulár je stále aktívny pre nových záujemcov.

Prajeme Vám všetko dobré, najmä pevné zdravie!