Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Zmena Internej smernice č. FIN 3/2016 Platenie členských príspevkov

Články

Dávame do pozornosti nový dodatok k Internej smernici č. FIN 3/2016, ktorá hovorí o platení členských príspevkov v SKSPaASP.

Dodatok k uvedenej smernici nájdete tu.