Webinár pre sociálnych pracovníkov pracujúcich vo vojnových konfliktoch (ENG)

23. októbra 2020 / Komentáre vypnuté na Webinár pre sociálnych pracovníkov pracujúcich vo vojnových konfliktoch (ENG)

Články Vzdelávanie Zo sveta sociálnej práce

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW Europe) vás pozýva na webinár zameraný na: Sociálni pracovníci pôsobiaci v konfliktných a vojnových zónach v Európe

prostred bezprecedentnej krízy spôsobenej zdravotnej starostlivosti, ekonomickými a sociálnymi dopadmi COVID-19 čelí príliš veľa ľudí v Európe rozsiahlym stratám a traumám spôsobeným konfliktom a vojnami.

Konflikty a vojny neovplyvňujú iba priamo zapojené krajiny, ale aj susedné krajiny alebo krajiny, ktoré prijímajú utečencov z bojových krajín. Mnoho krajín je priamo postihnutými konfliktmi alebo vojnami: Severné Írsko, Arménsko, Azerbajdžan, Izrael, Grécko, Bielorusko, Ukrajina….

Skúsenosti sociálnych pracovníkov týkajúce sa ich profesionálnych zásahov do vojenských konfliktov zdôrazňujú potrebu rozvíjať a poskytovať porozumenie a podporu obetiam a ich rodinám.

Či už pracujete v nemocniciach alebo v komunite, zásahy sociálnych pracovníkov sú nevyhnutné pre ľudí, ktorí prežívajú traumy z konfliktov a vojen.

Sociálni pracovníci poskytujú podporu v komunitách alebo v táboroch, poskytujú prístrešie, poskytujú sociálne poradenstvo na pomoc obetiam pri traumách, mobilizujú zdroje pre obete, zaisťujú ochranu detí a iného zraniteľného obyvateľstva, poskytujú podporu pri znovuzjednotení rodiny….

Sociálni pracovníci nemôžu ovplyvniť priebeh konfliktu alebo vojny, môžu však ovplyvniť zdroje, ktoré sa mobilizujú na podporu postihnutých ľudí a môžu požiadať vlády, aby sa stali aktívnymi pri podpore týchto ľudí.

Počas webináru sa budete zaoberať rizikami, ktorým čelia sociálni pracovníci v takýchto mimoriadnych podmienkach, ale aj silnými stránkami profesie, ktorú môžu používať na pomoc ľuďom pri zachovaní odolnosti voči konfliktom a vojnám.

Jazyk v ktorom sa bude webinár konať: angličitna

Registrácia na webinár:

IFSW Europe vyzvala sociálnych pracovníkov z Európy, aby sa pripojili k webináru, a to vyplnením tohto formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Kdm0kZPQDd5ChF6ne4FaX5kdT8i1KAvLMchyNYquHZXxyg/viewform

Webový seminár sa uskutoční online na platforme ZOOM.

Registrovaní účastníci dostanú 29. októbra 2020 e-mail s odkazom na webinár.

Účasť na webináre je bezplatná a registrácia je povinná do 28.10.2020.

IFSW Europe neposkytuje účastníkom osvedčenie o účasti na tomto webináre.

Webinár vedie: Ana Radulescu, predsedníčka IFSW pre Európu