Výzva na zasielanie návrhov na zástupcov do odborných skupín MZ SR

14. apríla 2022 / Komentáre vypnuté na Výzva na zasielanie návrhov na zástupcov do odborných skupín MZ SR

Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a APS) má možnosť zaslať návrhy zástupcov odborníkov na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorí budú súčasťou práce menších pracovných skupín zameraných na konkrétnu oblasť riešenia problematiky implementácie a vypracovania podkladov k jednotlivým druhom zariadení podľa koncepcií v odbore psychiatria, detská psychiatria a medicína závislostí.

Ak máte záujem aktívne pracovať na riešení problematiky a byť nominovaní SK SP a ASP, prosím o zaslanie vašej odpovede a oblasti ktorej sa chcete venovať + životopisu a motivačného listu  v zmysle INTERNEJ SMERNICE č. OCK / 5-2016 Zastupovanie komory v odborných fórach do 18.4.2022 – ďakujem.

Prajem Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a zostávam s pozdravom

K. Mažárová
predsedníčka SK SP a ASP