Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

28. augusta 2020 / Komentáre vypnuté na Vytváranie štandardov sociálnej práce v zdravotníctve

Články Z činnosti komory

V mene pracovnej skupiny Sociálna práca v zdravotníctve Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce (SK SP a ASP) si Vás dovoľujem pozvať ku spolupráci pri vytváraní ŠTANDARDOV
SOCIÁLNEJ PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE a ich akreditovaní Akreditačnou
komisiou MZ SR pre ŠDTP.
Cieľom je zrovnoprávnenie postavenia
sociálnych pracovníkov v rámci multidisciplinárneho pracovného tímu
odborníkov v zdravotníctve, ktorí zabezpečujú poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Vítané sú Vaše vedomosti, skúsenosti, ochota venovať svoj voľný čas a
chuť tvoriť niečo nové…

Momentálne sú sú dve možnosti ako uchopiť túto výzvu:
1. preložiť, adoptovať a adaptovať na slovenské podmienky zahraničný
štandard sociálnej práce v zdravotníctve alebo
2. vytvoriť vlastný štandard – na základe skúseností, vedomostí,
literatúry a výskumoch.

Aktuálne schválené štandardy, bližšie informácie nájdete na: https://www.health.gov.sk/?spdtp .

Ak máte vo svojom okolí niekoho, koho by táto problematika mohla
zaujímať, budem vďačná za zdieľanie tejto informácie.

Vopred ďakujem.

Mgr. Katarína Mažárová
predsedníčka Profesijnej rady

mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk