Výskum zameraný na činnosť sociálnych pracovníkov

3. júna 2016 / Komentáre vypnuté na Výskum zameraný na činnosť sociálnych pracovníkov

Články Zo sveta sociálnej práce

Vážení kolegovia,
pre kvalitnú prípravu sociálnych pracovníkov/sociálnych pracovníčok je potrebné mať informácie o tom,
ako je realizovaná sociálna práca v praxi.
Z tohto dôvodu sa na Vás po dohode s vedením komory obraciame s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, uverejneného tu:
https://docs.google.com/forms/d/1t2pJUnlTPK1EhJww9KYS4R_pAGZuflR7ZpEjZc-YyMY/viewform

Dotazník je zameraný na činnosť sociálnych pracovníkov/sociálnych pracovníčok.
Výskum je anonymný a jeho výsledky budú slúžiť ku skvalitneniu výučby v odbore sociálna práca primárne na univerzitách, na ktorých autori výskumu pôsobia a to na Univerzite Komenského v Bratislave (SR) a Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR).
Zároveň veríme, že výsledky tohto výskumu môžu byť aj inšpiráciou pre skvalitnenie výučby aj v ostatných vzdelávateľských inštitúciách.

Za tím autorov výskumu: Peter Brnula a Ladislav Vaska