Výberové konanie ÚPSVaR

17. decembra 2019 / Komentáre vypnuté na Výberové konanie ÚPSVaR

Články Nezaradené

Dňa 16.12.2019 bolo zverejnené na stránke UPSVaR  výberové konanie na zamestnanca na dohodu o vykonaní práce v rámci NP DEI NS III:

  1. VKPD 19/2019, na pozíciu: lektor/lektorka – Prípadová sociálna práca s rodinou (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.1 Vzdelávanie „Prípadová sociálna práca s rodinou“).

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=954253

Termín prihlásenia je do 9.1.2019