Viac ako povolaním je naša práca poslaním.

27. februára 2019 / Komentáre vypnuté na Viac ako povolaním je naša práca poslaním.

Z činnosti komory

Slovenská komora SPaASP má nové vedenie, ktorého víziou je predovšetkým „reštart“  Komory a to hlavne tým, že sa vyvinie všetko úsilie o zintenzívnenie komunikácie smerom von, ale aj dovnútra komory. Jednotlivý zástupcovia komory budú spoločne pracovať na nadviazaní aktívnej spolupráce s MPSVaR tak, aby sme boli rešpektovaným partnerom, ktorý aktívne participuje pri tvorbe a pripomienkovaní zákonov, ako aj všetkých ďalších strategických dokumentov.

Prvé stretnutie predstavenstva v roku 2019 sa konalo v meste Poprad. Krátky televízny príspevok nájdete pod nasledujúcim odkazom

Zasadnutie predstavenstva 7.2.2019 Poprad