Úhrada členského za rok 2023

19. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Úhrada členského za rok 2023

Z činnosti komory

Dovoľujem si Vás informovať, že aktuálne evidujeme cca 170 uhradených členských poplatkov za rok 2023.

Ďakujeme všetkým členom SK SP a ASP, ktorí  tak už urobili a uhradili svoj členský poplatok za r. 2023.

Povinnosťou člena SK SP a ASP je uhradiť  členský poplatok vo výške 20,- Eur za príslušný kalendárny rok do 31.3.

Prosíme ostatných členov SK SP a ASP,  ktorí poplatok zatiaľ neuhradili, aby tak urobili čo najskôr  (Členstvo – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk).

Ďakujeme 

Predstavenstvo SK SP a ASP