Tlačová správa: Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

2. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

Nezaradené

16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je výzva na jeho odstránenie v spoločnosti. Každoročná medzinárodná kampaň sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom každoročnej výzvy je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Na podporu tejto iniciatívy pripravili rôzne aktivity mnohé slovenské organizácie.

Viac informácií v prílohách:

Tlačová správa

Vybrané podujatia

Vybrané publikácie