Tlačová správa: Úrady rezortu práce budú piatok 23. a utorok 27. decembra v obmedzenej prevádzke

22. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Úrady rezortu práce budú piatok 23. a utorok 27. decembra v obmedzenej prevádzke

Infoservis SK SPaASP

Znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií je vzhľadom na rast ich cien pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prioritou. Z toho dôvodu dôjde v dňoch 23. až 27. decembra k vypnutiu alebo utlmeniu kúrenia v niektorých administratívnych budovách v jeho správe. Zatvorené budú pobočky Sociálnej poisťovne a pobočky Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K dispozícii verejnosti budú elektronické služby a podateľne úradov práce.

V snahe znížiť náklady a efektívne využívať energie bude v dňoch 23. a 27. decembra, vypnuté alebo utlmené kúrenie v administratívnych budovách v správe ministerstva práce. Z toho dôvodu budú v piatok a utorok po vianočných sviatkoch zatvorené všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne, vrátane Informačno-poradenského centra. Klientom pracovníci Sociálnej poisťovne radi pomôžu s vybavením potrebných záležitostí opäť 28. decembra. Dostupnosť elektronických služieb nebude ovplyvnená.

Rovnako tomu bude aj v prípade úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré budú v piatok 23. a utorok 27. decembra 2022 fungovať v obmedzenom režime. Na všetkých úradoch práce budú v uvedených dňoch v prevádzke iba podateľne na osobné podanie písomností v čase od 8:00 do 10:00.

Aktuálne informácie o poskytovaní služieb verejnosti jednotlivými inšpektorátmi práce sú dostupné na webstránkach Národného inšpektorátu práce a krajských inšpektorátov práce na https://www.ip.gov.sk/oznamy/zmeny-v-poskytovani-sluzieb-verejnosti-na-inspektoratoch-prace-v-obdobi-od-21-12-2022-do-5-1-2023/

Náročné obdobie energetickej krízy a znižovanie spotreby energií sa okrem domácností týka aj administratívnych budov v správe ministerstva práce. V rámci úspor sa ministerstvo drží aj Desatora riešení pre správcov verejných budov. Ide o rýchle a investične nenáročné opatrenia, s potenciálom znížiť spotrebu energie na vykurovanie (https://www.planobnovy.sk/aktuality/plan-obnovy-prichadza-s-rieseniami-ako-znizit-spotrebu-energii-vo-verejnych-budovach/ )

Niektoré krátkodobé opatrenia, ktoré ministerstvo realizuje:

  • nastavenie termoregulačných hlavíc na radiátoroch na stupeň č. 3,
  • zníženie teploty vykurovania v budove na 20°C,
  • centrálne upravený vykurovací čas od 6:00 do 16:00 hod počas pracovných dní,
  • nastavenie útlmových režimov pri vykurovaní cez noc a víkend,
  • výmena klasického osvetlenia za úspornejšie LED-kové svietidlá.

Už od októbra ministerstvo realizuje informačnú kampaň pre zamestnancov na zníženie spotreby energií, ktorá poskytuje konkrétne tipy na úsporu energií na pracovisku. Má za cieľ viesť k zmene správania zamestnancov a úspore, čo má mať efekt na spotrebu energie na pracovisku aj v domácnostiach.