Tlačová správa: Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky

6. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky

Infoservis SK SPaASP

Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú 2. decembra 2022 schválili poslanci NR SR. Novela ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny odstraňuje prekážky a zlepšuje podmienky sociálneho podnikania. Zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície.

Účinnosť novely je stanovená od 1. januára 2023.

Viac v priloženej tlačovej správehttp://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_02_TS_NRSR-schvalila-zakon-o-socialnej-ekonomike.pdf.