Tlačová správa: Poskytovateľom sociálnych služieb sa pomôžeme s úhradami faktúr za energie

17. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Poskytovateľom sociálnych služieb sa pomôžeme s úhradami faktúr za energie

Infoservis SK SPaASP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne ďalšiu jednorazovú finančnú pomoc poskytovateľom sociálnych služieb.

Dotácia na inflačnú pomoc má pomôcť s úhradami zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Inflačná pomoc zároveň prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb.

Dotácia pre poskytovateľov sociálnych služieb predstavuje balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.

Viac informácií v tlačovej správe aj so schváleným nariadením vlády a tiež grafickú prezentáciu témy.