Tlačová správa: počítače zvyšujú čitateľskú gramotnosť znevýhodnených žiakov

30. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: počítače zvyšujú čitateľskú gramotnosť znevýhodnených žiakov

Infoservis SK SPaASP

Kľúčovú úlohu v príprave detí na pracovný trh budúcnosti bude zohrávať pripravenosť škôl efektívne reagovať na zmeny a potreby na trhu práce. Školy musia žiakov pripraviť na povolania, ktoré ešte nevznikli, a na používanie technológií, ktoré ešte neboli vyvinuté.

Inštitút sociálnej politiky preto zmapoval informatizáciu slovenského školstva a pozrel sa na vplyv dostupnosti počítača na hodinách na študijné výsledky štvrtákov.

Viac informácií v priloženej TLAČOVEJ SPRÁVE.