Tlačová správa: Ocenenie DOBRÉ SRDCE 2023

31. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ocenenie DOBRÉ SRDCE 2023

Infoservis SK SPaASP

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb,

APSS v SR  spustila kampaň Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2023.

Do 15.6.2022  do 16 hod.  môžu záujemcovia posielať prihlášky na ocenenie do 6-tich kategórií elektronicky na: https://www.dobre-srdce.sk/prihlaska

Aj tento rok sa súťaží v kategóriách: opatrovateľka, sestra, odborný pracovník, manažér, dobrovoľník a poskytovateľ sociálnych služieb.

Verím, že budete aktívni a aj touto formou oceníte vašich pracovníkov a nominujete ich na takéto prestížne ocenenie.

Rovnako som presvedčená, že sa nájdu zamestnanci, ktorí prihlásením do kategórie manažér v sociálnych službách ocenia prístup svojho nadriadeného.

A tiež, že bude dosť prijímateľov (klientov), či ich príbuzných, ktorí navrhnú na ocenenie poskytovateľa sociálnych služieb.

Dovoľujem si zopakovať pár základných pravidiel, ktoré je nutné podľa štatútu ankety dodržať:

Ten, koho navrhujete, musí mať minimálne 3ročnú prax v povolaní, ktoré je predmetom oceňovania v danej kategórii
Ten kto navrhuje, môže navrhnúť len jedného nominanta do danej kategórie
Navrhovaný sa nemôže navrhnúť sám
Navrhovaný musí s nomináciou súhlasiť a k elektronickej prihláške je nutné pripojiť aj potvrdenie súhlasu s použitím osobných údajov a PR aktivít v súvislosti s anketou
Portréty finalistov budeme nakrúcať v teréne – teda v pracovnom prostredí „finalistu“ a budeme sa na neho pýtať klientov, kolegov, nadriadených a súčasťou štábu bude niekedy aj porotca. Preto je žiadúce, ak ten, kto bude posielať prihlášku, dá do príloh aj predbežný súhlas štatutára poskytovateľa, u ktorého nominovaný pracovník sociálnych služieb pracuje a kde sa bude nakrúcať.
Môžete prihlásiť aj tých, ktorých ste prihlasovali do predchádzajúceho ročníka DOBRÉHO SRDCA, ale neboli ocenení.
Stručnosť, jasnosť, ale aj emócia je v prihláške vítaná, aby porotcov príbeh nominovaného zaujal.

Tešíme sa na skvelé profesionálne a ľudské príbehy pracovníkov sociálnych služieb a dobrovoľníkov. 

Tešíme sa na nových finalistov a víťazov DOBRÉHO SRDCA 2023.

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

www.apssvsr.sk

www.dobre-srdce.sk