Tlačová správa: Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

Infoservis SK SPaASP

Dňa 9. decembra 2022 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (predpis č. 439/2022 Z. z.).  Ministerstvo upravilo sumy pomoci v hmotnej núdzi. Zvyšuje sa dávka v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a na bývanie. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2023. Celkový počet príjemcov pomoci v hmotnej núdzi bol ku koncu októbra 64 198 (vrátane 6 751 odídencov z Ukrajiny). 

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.