Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

2. februára 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

Infoservis SK SPaASP

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. 

Účelom dozoru je vyhodnotenie činností rôznych subjektov v oblasti sociálnych vecí, či postupujú v súlade s povinnosťami, ktoré im stanovuje zákon a platné predpisy v tejto oblasti.

Inšpekcia v sociálnych veciach je nestranný a nezávislý orgán zriadený ministerstvom na základe nového zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra minulého roka. Okrem Plánu dozornej činnosti bude priebežne zverejňovať aj výsledky realizovanej inšpekčnej činnosti či hodnotiacu správu za predchádzajúci kalendárny rok.

Viac informácií v tlačovej správe.