Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

5. mája 2023 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Infoservis SK SPaASP

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov. V súčasnosti pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a dozoruje inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby alebo vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tiež sa zaoberá kompenzáciami sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Inšpekcia dnes eviduje desiatky podaní, rozhoduje o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a vyvodzuje zodpovednosť za porušovanie povinností. Jej prvoradým cieľom je zvýšiť kvalitu v oblasti sociálnych vecí.

Viac informácií v priloženej tlačovej správe.