Tlačová správa: Informácia MPSVaR o kontrole NKU o informovaní a vyplácaní v projekte“Prvá pomoc“

30. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Informácia MPSVaR o kontrole NKU o informovaní a vyplácaní v projekte“Prvá pomoc“

Infoservis SK SPaASP

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 28. novembra 2022, oboznámil poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci so závermi správy Národného kontrolného úradu (NKÚ) o kontrole projektu Prvá pomoc. NKÚ vykonal kontrolu na štyroch ministerstvách, ktoré vypracovali schémy pomoci na zmiernenie dopadov pandémie covid-19. Rezort práce bol lídrom v poskytovaní finančnej pomoci pre podnikateľské subjekty v celkovom objeme takmer 2,5 miliardy eur. Napriek masívnemu náporu žiadostí o príspevok, rezort práce dokázal poskytnúť pomoc ľuďom včas, transparentne a dostatočne informoval o podmienkach, konštatuje v správe o kontrolnej činnosti NKÚ.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe a prezentácii.