Tlačová správa: Inflačná pomoc pre poskytovateľov sociálnych služieb

24. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Tlačová správa: Inflačná pomoc pre poskytovateľov sociálnych služieb

Infoservis SK SPaASP

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc, ktorá je určená na pokrytie úhrad zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo formulár k žiadosti o vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci. Pre poskytovateľov sociálnych služieb je pripravený balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.

Poskytovateľ sociálnej služby musí žiadosť o dotáciu na inflačnú pomoc spolu s požadovanou prílohou doručiť ministerstvu práce, sociálnych vecí do 2. decembra 2022.

Viac informácii v priloženej TLAČOVEJ SPRÁVE.