Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

10. februára 2016 / Komentáre vypnuté na Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

Články Z činnosti komory

V pomáhajúcich profesiách sa supervízia etablovala ako metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnej kompetencie pomáhajúcich pracovníkov, ktorá vedie pracovníkov k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klientov pred nekompetentnými a potenciálne škodlivými intervenciami a súčasne chráni status profesie ako takej.

Hlavnými cieľmi supervízie v pomáhajúcich profesiách sú:

  • verifikácia správnosti svojich postupov pri práci s klientom,
  • rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom,
  • korigovanie neefektívnych postupov,
  • prevencia poškodzovania klientov pracovníkom,
  • učenie sa a zbieranie skúsenosti.

Čítať ďalej …