Svetový deň sociálnej práce – 21. marec 2023

21. marca 2023 / Komentáre vypnuté na Svetový deň sociálnej práce – 21. marec 2023

Z činnosti komory

ážená členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Vážený člen Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Milá sociálna pracovníčka, Milý sociálny pracovník, dnes 21. marca 2023 oslavujeme spolu s kolegyňami a kolegami po celom svete Svetový deň sociálnej práce –

jeho mottom je:

“Rešpektovanie rozmanitosti prostredníctvom spoločnej sociálnej činnosti.“ ( Svetový deň sociálnej práce 2023 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

Pri tejto príležitosti mi dovoľte, prosím, v mene Predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) poďakovať Vám za Vašu prácu a vyjadriť ocenenie Vašej práci, ktorú v rámci Vašej profesie pre svojich klientov a tým i pre celú našu spoločnosť robíte – často nad rámec svojich pracovných povinností – vážime si to a vieme, že Vaša úloha je nenahraditeľná inými profesiami. Ďakujeme Vám za to.

Keďže si uvedomujeme aktuálne postavenie sociálnych pracovníkov v spoločnosti i podmienky výkonu Vašej práce, SK SP a ASP uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce nasledovné kroky:

– spustila anketu Kam smeruje sociálna práca – zaujíma nás Váš názor – ďakujeme všetkým, ktorí sa do ankety zapojili, Vaše príspevky priebežne zverejňujeme na FB profile Komory / Kam smeruje sociálna práca – zaujíma nás Váš názor – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

– vydala tlačovú  správu Sociálny pracovník _ nevidený _ nepočutý _ neohodnotený /SOCIÁLNY PRACOVNÍK _ NEVIDENÝ _ NEPOČUTÝ _ NEOHODNOTENÝ – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk)

a

požiadala o podporu Prezidentku SR p. Zuzanu Čaputovú, ktorá našej žiadosti vyhovela a podporila sociálnych pracovníkov individuálnym prijatím – ďakujeme i touto cestou za načúvanie potrebám sociálnych pracovníkov / https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PZ8ToUoJXj7umtzxep1PB1Xfh5Cao4UXtU1ui59qx21RtYQwozj5pgKTthri7vaZl&id=100044201361085

Okrem vyššie uvedených aktivít si Vás dovoľujeme informovať, že SK SP a ASP na podnet iniciatívy pracovníkov SPODaSK,  požiadala o stretnutie p. ministra Krajniaka k problematike podmienok výkonu SPODaSK. Na základe našej žiadosti sa uskutočnilo rokovanie s p. Gáborčákovou – štátnou tajomníčkou MPSVaR – bližšie informácie o rokovaní zverejníme na www stránke SK SP a ASP a FB profile.

Na záver si Vám dovoľujeme popriať veľa úspechov vo Vašom pracovnom i súkromnom živote a vyjadriť nádej, že s Vašou aktívnou pomocou a podporou sa nám spoločne otváraním tém o statuse, ohodnotení a podmienkach výkonu práce sociálnych pracovníkov podarí posúvať tieto témy ďalej tak, aby sme sa priblížili k želanému cieľu a to, aby bol SOCIÁLNY PRACOVNíK _ VIDENÝ _ POČUTÝ _ OHODNOTENÝ _ A REŠPEKTOVANÝ. 

S úctou,

V mene Predstavenstva SK SP a ASP

K. Mažárová